http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wydział Architektury i BudownictwaSTAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
55-200 Oława ul. 3 Maja 1
e-mail: architektura@starostwo.olawa.pl
Zadania wydziału


Sprawy prowadzą:

Danuta Misiec - inspektor
pokój 302 III p. tel. 0-71-301-15-34

 • Miasto Oława z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz urządzeń budowlanych związanych z tymi obiektami.
 • Miasto Jelcz-Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice

Alicja Filipek - inspektor
pokój 303 III p. tel. 0-71-301-15-31

 • Miasto Jelcz-Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice
 • Prowadzenie sprawozdawczości

Marta Bigda - inspektor
pokój 304 III p. tel. 0-71-301-15-65

 • Gmina Oława, Gmina Domaniów
 • Miasto Jelcz-Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice
 • Prowadzenie sprawozdawczości

Marek Górny - inspektor
pokój 304 III p. tel. 0-71-301-15-65

 • Miasto Oława - budynki mieszkalne jednorodzinne oraz urządzenia budowlane związane z tymi obiektami
 • Gmina Oława, Gmina Domaniów
 • Miasto Jelcz-Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice

Irmina Leśkiewicz - starszy specjalista
pokój 302 III p. tel. 0-71-301-15-34

 • Gmina Oława, Gmina Domaniów
 • Miasto Jelcz-Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice

Adam Brzuchacz - starszy specjalista
pokój 307 III p. tel. 0-71-301-15-73

 • Miasto Oława - budynki mieszkalne jednorodzinne oraz urządzenia budowlane związane z tymi obiektami
 • Miasto Jelcz-Laskowice, Gmina Jelcz-Laskowice
 • zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - powiat oławski

Mariusz Wigdorczyk - Naczelnik wydziału
pokój 301 III p. tel. 0-71-301-15-32


Wykaz spraw

Decyzje i pozwolenia

Zgłoszenia robót budowlanych

ZaświadczeniaAktualne akty prawne

 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-  Kodeks postępowania administracyjnego  ( tj. Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.)
 • ustawa z dnia 7 lipca  1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.)
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.162,1568 ze. zm.)
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo ochrony środowiska   ( t.j. Dz.U.08.25.150 ze zm.)
 • ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( t.j. 08.199.1227 ze zm. )
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.06.225.1635 ze zm.)
 • ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   ( t.j. Dz.U.05.239.2019 ze zm.)  
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U.02. 75. 690 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.03.120.1133 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (t.j. Dz.U.03.120.1127 ze zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (t.j. Dz.U.01.156.1817 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j.Dz.U.00.80.903 ze zm.)Ilość odwiedzin26125
Osoba wprowadzającaAleksander Kruk
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 71 301 15 46
Opis: pok. 405, IV piętro
Osoba odpowiedzialna za informacjęAleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 071 3011546
Opis:
Data utworzenia2008-06-12
Data ukazania się2008-06-12
Ostatnia zmiana2014-09-12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...