http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie - Podinspektor w Wydziale Finansowym.


Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie

Podinspektora w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 3 lata pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
 • obsługa komputera i znajomość programów finansowo-księgowych, umiejętność tworzenia aktów prawnych,
 • umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy,

2. Wymagania dodatkowe:

 • wyższe ekonomiczne, kierunek: finanse i rachunkowość
 • co najmniej 3 lata pracy w księgowości lub dziale windykacji należności,
 • obsługa komputera – pakiet Microsoft Office, program finansowo-księgowy oraz program obsługi budżetu JST,
 • uprawnienia do samodzielnego prowadzenia rachunkowości,
 • samodzielność, wysoki poziom kultury osobistej
2. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Urszula Szczupak zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Szczupak spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy jednostki – 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b) co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,

c) posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,

d) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych,

e) praktyczna znajomość obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych,

f) odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego,

b) umiejętność organizacji pracy,

c) umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych,

d) samodzielność, kreatywność.

4. Informacja o wyniku naboru


Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  w Oławie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, ul. Broniewskiego 6, 55 – 200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. administracyjno - kadrowych w wymiarze 3/4 etatu

wybrana została  Pani Małgorzata Dworak zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 6  kandydatów spełniających wymagania  wskazane w ogłoszeniu Pani Małgorzata Dworak wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i  przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Pani Małgorzata Dworak  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie
Robert Stępień

5. Informacja o wyniku naboru - stanowisko pracy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie


Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, ul. Kutrowskiego 31 a, 55 – 200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku referenta w wymiarze ½ etatu

wybrana została  Pani Małgorzata Golec zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 13  kandydatów spełniających wymagania  wskazane w ogłoszeniu Pani Małgorzata Golec wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i  przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Pani Małgorzata Golec  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto spełniała  wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów oświatowych, zasadami sporządzania pism urzędowych oraz obsługi urządzeń biurowych.      

Dyrektor
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
Małgorzata Mrozińska


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...