http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Nabór na wolne stanowisko pracy


Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie

Sekretarza Powiatu Oławskiego

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przynależności do partii politycznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:
  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wyżej wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego, wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych,
 • wysoka kultura osobista, stanowczość, uprzejmość w stosunku do klientów, pełna dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywanie zadań, zdolności negocjacyjne
2. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji


Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Komunikacji.

wybrana została Pani Agnieszka Nowak zamieszkała w Bystrzycy.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Nowak uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Agnieszka Nowak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych „Prawo o ruchu drogowym”.

Starosta Oławski
/-/ Zdzisław Brezdeń


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...